ایده پردازان نظری - شبکه های محلی


شبکه های محلی

 طراحی حرفه ای سایت های فلش

مشاوره ، طراحی . نصب و راه اندازی شبکه های محلی LAN
1-
طراحی و پیاده سازی  شبکه های داخلی بر پایه Domain و با استفاده از ساختار Active Directory
2-  
مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سرورهای شبکه تحت سیستم عامل های Microsoft و Linux (Server  Mail ،Server  Web ،Server   DNS ، Storage Server و ... )
3-  
مشاوره ، طراحی و پیاده سازی بستر Internet Sharing و LAN Accounting بر پایه سیستم عامل های Microsoft و Linux
4-   
طراحی و پیاده سازی ساختار جامع امنیتی (Firewall) به صورت StateFull
5- 
طراحی و پیاده سازی سیستمهای گزارش گیری ، Filtering ، Monitoring  وکنترل ترافیک شبکه
6-  
طراحی و پیاده سازی سیستمهای حفاظتی Antivirus به صورت Server Base
7-  
طراحی و پیاده سازی ساختار شبکه در لایهایAccess  ،  Distribution ،  Core
8-  ارائه ، نصب و راه اندازی تجهیزات Active شبکه که در این بخش می توان به تجهیزات Cisco  اشاره کرد
9-  
طراحی و پیاده سازی ساختار Voice Over IP (VOIP)

مشاوره ، طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه های گسترده WAN

1- 
مشاوره ، طراحی و راه اندازی بسترهای ارائه سرویس اینترنت (ISP)
2-  مشاوره ، طراحی و راه اندازی بسترهای ارائه پهنای باند (ICP)
3- طراحی و پیاده سازی Cache Server به صورت Transparent
4-مشاوره ، طراحی و راه اندازی ارتباط با شبکه اینترنت به صورت Wireless و Leased Line
5- طراحی و پیاده سازی ساختار Dial in مبتنی بر Access Server های Cisco و RAS
Server
های Linux و Microsoft جهت خطوط آنالوگ و ISDN
6- طراحی و تنظیم Router ها وSwitch Multilayer های Cisco جهت ارتباط با شبکه گسترده

شبکه

 


ورود کاربر
تغیر زبان
Language:
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. :