خدمات میزبانی وب ایده پردازان نظری

مرکز آموزش

دیتاسنتر های پرقدرت واقع در آمریکا و کانادا سالهاست میزبان وب سایت های بیشمار عزیزان هم وطن می باشند ما سعی نموده ایم با ارایه گارانتی نظر اعتماد کاربران را جلب نماییم.

LiveZilla Live Help

اعضا > مرکز آموزش > WebsitePanel Control Panel


Cloud Servers Hardware Firewall's
Cloud Servers Hardware Firewall's To protect Windows Cloud Servers that run on the Web Wiz...
How To Add/Change/Remove DNS Records In WebsitePanel Control Panel?
How To Add/Change/Remove DNS Records In WebsitePanel Control Panel? 1. Login to WebsitePanel...
How To Backup SQL Server 2008/2005 Database In WebsitePanel Control Panel?
How To Backup SQL Server 2008/2005 Database In WebsitePanel Control Panel? Description...
How To Change Password Policy in WebSitePanel(DotNetPanel)?
How To Change Password Policy in WebSitePanel(DotNetPanel)? Problem: There're a...
How To Create A Temporary URL For The Website Before Switching Name Servers In WebsitePanel?
How To Create A Temporary URL For The Website Before Switching Name Servers In...
How To Create FTP Account In WebSitePanel Control Panel?
How To Create FTP Account In WebSitePanel Control Panel? 1. Login to WebsitePanel...
How To Create SQL Server 2008/2005 Database In WebsitePanel Control Panel?
How To Create SQL Server 2008/2005 Database In WebsitePanel Control Panel? Requirements...
How to Download/Upload files in WebSitePanel Control Panel?
How to Download/Upload files in WebSitePanel Control Panel? 1. Login to WebsitePanel...
How To Enable PHP support for your web site In WebsitePanel Control Panel?
How To Enable PHP support for your web site In WebsitePanel Control Panel?...
How To Get The IP and Connection String for My Hosted SQL Server Databases?
How To Get The IP and Connection String for My Hosted SQL Server Databases? Requirements...
How To Reboot And Manage Windows Hyper-V Server In WebsitePanel Control Panel?
How To Reboot And Manage Windows Hyper-V Server In WebsitePanel Control Panel? WebsitePanel...
How To Switch ASP.NET version In WebsitePanel Control Panel?
How To Switch ASP.NET version In WebsitePanel Control Panel? Requirements You want to...
Video Tutorials Configuring Email Clients
Video Tutorials Configuring Email Clients Below you will find Video Tutorials on how to use...
Video Tutorials FileZilla FTP Client
Video Tutorials FileZilla FTP Client Below you will find Video Tutorials on how to use your...
Video Tutorials SmarterMail
Video Tutorials SmarterMail Below you will find Video Tutorials on how to use your SmarterMail...
Video Tutorials WebsitePanel
Video Tutorials WebsitePanel Below you will find Video Tutorials on how to use your...
Video Tutorials WebsitePanel Resellers
Video Tutorials WebsitePanel Resellers Below you will find Video Tutorials on how to use your...
WebsitePanel Control Panel for Windows Cloud Servers
WebsitePanel Control Panel for Windows Cloud Servers The WebsitePanel Control Panel is the most...


Language:

تماس با ما

آدرس دفاتر تهران:

 دفتر شبکه و اتوماسیون اداری : خیابان کاشانی پلاک 27

دفتر  میزبانی وب : یادگار امام خیابان چراغی، پلاک 2 واحد 3