خدمات میزبانی وب ایده پردازان نظری

مرکز آموزش

دیتاسنتر های پرقدرت واقع در آمریکا و کانادا سالهاست میزبان وب سایت های بیشمار عزیزان هم وطن می باشند ما سعی نموده ایم با ارایه گارانتی نظر اعتماد کاربران را جلب نماییم.

LiveZilla Live Help

اعضا > مرکز آموزش > آموزش های مربوط به هاست ویندوز > Plesk Windows Web Hosting > Redirects in Plesk 10 - Windows Shared


Redirects in Plesk 10 - Windows Shared
Redirects in Plesk 10 - Windows Shared

Use the instructions below to redirect a domain in Plesk 10 for Windows Shared and Dedicated hosting.

Before performing any of the following steps, it is recommended that you make a backup of your account. Unfortunately, when you select forwarding in Plesk, all settings and content are deleted from the server. Without a backup, there will be no way to restore anything that has been deleted.

Add a New Domain Forwarder

To add a new domain forwarder:

 1. If you are subscribed to several hosting packages and have access to several webspaces associated with your account, select the required webspace in the Subscription menu at the top of the screen.
 2. Click the Websites & Domains tab.
 3. Click Add New Domain.
 4. Specify the following:
  1. In the Domain name box, type the domain name that you have registered with your service provider or a domain name registration company.
  2. Under DNS server configuration, select the option Keep master DNS zone on this server.
  3. Under Hosting type, select the Forwarding option.
  4. In the Destination address box, type the Internet address to which you want to redirect visitors.
  5. Under Forwarding type, select the preferred type of forwarding. With standard forwarding, a user is redirected to the site and the actual site's address is shown in the user's browser, so the user always knows that he or she is redirected to another address. With frame forwarding, a user is redirected to the site without knowing that the site actually resides at another location, therefore, frame forwarding should be preferred.
 5. Click OK.

Create a Domain Forwarder with an Existing Domain

To reconfigure an existing domain and make it a domain forwarder:

 1. Go to Websites & Domains tab.
 2. Scroll to the bottom and click on the domain name in the list.
 3. Click the [Change] link next to the Hosting type field.
  IMPORTANT: You cannot change the Hosting Type for your primary domain.
 4. Specify the following:
  1. Under Hosting type, select the Forwarding option.
  2. In the Destination address box, type the Internet address to which you want to redirect visitors.
  3. Under Forwarding type, select the preferred type of forwarding. With standard forwarding, a user is redirected to the site and the actual site's address is shown in the user's browser, so the user always knows that he or she is redirected to another address. With frame forwarding, a user is redirected to the site without knowing that the site actually resides at another location, therefore, frame forwarding should be preferred.
 5. Click OK.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
HTTP Error 503 - Service unavailable (مشاهدات: 2151)


Language:

تماس با ما

آدرس دفاتر تهران:

 دفتر شبکه و اتوماسیون اداری : خیابان کاشانی پلاک 27

دفتر  میزبانی وب : یادگار امام خیابان چراغی، پلاک 2 واحد 3