خدمات میزبانی وب ایده پردازان نظری

مرکز آموزش

دیتاسنتر های پرقدرت واقع در آمریکا و کانادا سالهاست میزبان وب سایت های بیشمار عزیزان هم وطن می باشند ما سعی نموده ایم با ارایه گارانتی نظر اعتماد کاربران را جلب نماییم.

LiveZilla Live Help

اعضا > مرکز آموزش > SQL Server > How To Use SQL Server Over SSL? How To Encrypt SQL Server Connection?


How To Use SQL Server Over SSL? How To Encrypt SQL Server Connection?
How To Use SQL Server Over SSL? How To Encrypt SQL Server Connection?

Requirements

Sometimes you may need to encrypt SQL Server connections between your applications and our hosted database for the better security. Please follow these steps if you want to access your SQL Server database over SSL remotely.

Step By Step Guide To Use SQL Server over SSL

1) Download and import Database Mart root certificate

  1. Download our root certificate from here.
  2. Unzip the downloaded root certificate and copy the "DBM-CA.cer" in your local hard drive.
  3. Import the root certificate to your local "Trusted Root Certification Authority". Please follow How To Import a Trusted Root Certification Authority In Windows 7/Vista/XP?

2) Connnect SQL Server over SSL with ASP.NET/ASP Applications

You only need to append "encrypt=true" in the connection string.

"Server=##.##.##.##,1092;Database=dbname;uid=username;pwd=password;encrypt=true"
	

3) Open SQL Server Management Studio

Please run SQL Server Management Studio Tool and enter the server name, Login user name and Password

4) Check encrypt option

Click' Options>>', Then check Encrypt option and click 'Connect'آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه


Language:

تماس با ما

آدرس دفاتر تهران:

 دفتر شبکه و اتوماسیون اداری : خیابان کاشانی پلاک 27

دفتر  میزبانی وب : یادگار امام خیابان چراغی، پلاک 2 واحد 3