Forbidden

Forbidden

اگر در هنگام باز کردن سایت با پیام خطای Forbidden روبرو شدید، موارد زیر را بررسی نمائید:

۱- شما فایل های خود را داخل پوشه public_html آپلود نکرده اید. فایل های خود را در آن پوشه آپلود کنید

۲- شما فایل فهرست (index) ندارید. فایل فهرست، فایل اصلی هاست را مشخص می کند و در داخل پوشه public_html قرار می گیرد و به طور استاندارد یکی از فایل های زیر می باشد:
index.htm
index.html
index.php
توجه کنید نام فایل می بایست با حروف کوچک انگلیسی نوشته شده باشد، مثلا index.php و Index.php با هم متفاوت هستند (به بزرگی و کوچکی حرف I توجه کنید)

۳- شما Permission فایل ها یا پوشه های خود را به طور صحیح تنظیم نکرده اید.
Permission فایل ها به طور معمول می بایست بر روی ۶۴۴ و برای پوشه ها بر روی ۷۵۵ قرار داشته باشند.