۵۰۰ Internal Server Error

 

۵۰۰ Internal Server Error

 

دلیل ۵۰۰ Internal Server Error چیست؟

۱- درست نبودن فایل .htaccess

۲- تفییر دسترسی ها به ۷۷۷

راه حل مشکل ۱: لطفاً از درست بودن کد های داخل این فایلتان مطمئن شوید. در صورتی که دانش لازم را ندارید، لطفاً از برنامه نویس خود درخواست کنید.
همچنینی می توانید محتویات داخل این فایل را خالی نموده و مجددا آپلود نمایید

راه حل مشکل ۲: طبق مد SUEXEC و دیگر مد های امنیتی، بالاترین سطح دسترسی ۷۵۵ می باشد. در صورتی که نیاز به ست کردن دسترسی ها به ۷۷۷ داشتید، فقط کافیست بجای دسترسی ۷۷۷، دسترسی ۷۵۵ به فایل ها بدهید.