۲۵ رمز عبور نامطمئن

به گزارش جام جم کلیک به نقل از کانال تلگرامی فراسو ، فهرست زیر ۲۵ رمز عبور نامطمئن را نشان می دهد که باید از آنها اجتناب کنید.

۱. password
۲. ۱۲۳۴۵۶
۳. ۱۲۳۴۵۶۷۸
۴. qwerty
۵. abc۱۲۳
۶. monkey
۷. ۱۲۳۴۵۶۷
۸. letmein
۹. trustno۱
۱۰. dragon
۱۱. baseball
۱۲. ۱۱۱۱۱۱
۱۳. iloveyou
۱۴. master
۱۵. sunshine
۱۶. ashley
۱۷. bailey
۱۸. passw0rd
۱۹. shadow
۲۰. ۱۲۳۱۲۳
۲۱. ۶۵۴۳۲۱
۲۲. superman
۲۳. qazwsx
۲۴. michael
۲۵. football

منبع: کلیک- روزنامه جام جم