پکیج های سایت ساز حرفه ای

وب سایت اتلیه عکاسی و فیملبرداری – شامل : 2000مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری:
نصب پوسته خبری و تنظیمات اولیه پوسته خبری
ir, co.ir , id.ir . ac.ir

سفارش هاست

پورتال خبری و خبرگزاری 150 هزارتومان – شامل : 2000مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری:
نصب پوسته خبری و تنظیمات اولیه پوسته خبری
ir, co.ir , id.ir . ac.irسفارش هاست
سایت ساز 100هزارتومانی – شامل : 7000مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری:
ir, co.ir , id.ir . ac.irسفارش هاست
سایت ساز 80 هزارتومانی – شامل : 3000 مگابایت فضای هاستینگ
یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری:
ir , , , co.ir , id.ir . ac.irسفارش هاست
سایت ساز 50000تومانی – شامل : 2000 مگابایت فضای هاستینگ +2000مگابایت فضای هاست

دامين اي ار رايگان

سفارش هاست