۱۷ میلیون جستجو در پایگاه اطلاعات علمی ایران به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از افزایش ۶۶ برابری جستجو در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) از سال ۱۳۹۲ تاکنون خبر داد.

این پژوهشگاه اعلام کرد: در بهار سال ۱۳۹۶ پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در حالی پذیرای بیش از ۱۷ میلیون جستجو بوده که این میزان در بهار ۱۳۹۲ بیش از ۲۶۸ هزار جستجو اعلام شده است.


بررسی ها نشان می دهد که از پایان سال ۱۳۹۳، شمار جستجو در گنج جهش داشته و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، این روند پایدار شده است. بهار سال ۱۳۹۶ نیز جستجو در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) جهش دیگری داشته و به ۱۷ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۱۱۳ جستجو رسیده است.پیش از این، بالاترین شمار جستجو در تابستان ۱۳۹۴ و حدود ۱۲ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۸۰ جستجو بوده است. بر این پایه، در بهار سال ۱۳۹۶ جهشی نزدیک به پنج میلیون جستجو در گنج رخ داده است. این جهش نشان‌دهنده افزایش کیفیت داده‌های این پایگاه از یک‌ سو و کاربست بیشتر آنها در نظام علم و پژوهش کشور است.


پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) با بیش از ۹۳۰ هزار مدرک علمی که ۴۲۷ هزار و ۷۸۱ رکورد آن مربوط به پایان‌نامه‌ها است، در اختیار جامعه علمی کشور قرار دارد.

منبع: خبرگزاری مهر