یوتیوب ویدئوهای تبلیغ خدمات تقلب در مقاله علمی را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یوتیوب به شدت تبلیغاتی که خود به خود روی ویدئوها قرار می گیرند ر ا رصد و مدیریت می کند. اما مدیریت تبلیغاتی که در میان ویدئوها قرار دارند، چالش مهم این شرکت است.

پس از آنکه تحقیقات بی بی سی نشان داد بیش از ۲۵۰ کانال ویدئوهایی با تبلیغات میانی شرکت EduBirdie (یک خدمت تقلب در مقاله های علمی متعلق به اوکراین) دارند، یوتیوب مجبور شد بیش از ۱۴۰۰ ویدئو را حذف کند.

همچنین این شرکت به بعضی از کانال ها تا ۴ می فرصت داده تا تبلیغات را از میان ویدئو حذف کنند. هنوز مشخص نیست یوتیوب به کاربرانش اجازه می دهد ویدئوهای ادیت شده بدون تبلیغات را آپلود کنند یا خیر.

منبع: خبرگزاری مهر