یار غار و دشمن همراه‌

این گروه حاکمان جدید امپراتوری سقوط کرده‌ Adal هستند و هدفشان از این کار انتخاب بهترین جنگجوها و مبارزان برای پیوستن به نیروهای ویژه‌ خود ملقب به Absolvers است. با پیشروی در دنیایی که در آن قرار گرفته‌اید، به مرور با مبارزان دیگر همچون خودتان مواجه خواهید شد، شیوه‌های جدیدی در مبارزه یاد می‌گیرید، سلاح، زره و تجهیزات به دست می‌آورید و در نهایت باید تیمی از مبارزان بسازید تا شانه به شانه‌ یکدیگر در مبارزات شرکت کنید. به‌طور کلی چهار سبک مبارزه در بازی وجود دارد که البته بازیکنان کاملا به اختیار خود آنها را انتخاب کرده و این‌که از چه سلاح‌ یا سلاح‌هایی بهره ببرند و این‌که حملات سبک و سنگین آنها چگونه خواهد بود نیز به تعریف خودشان بستگی دارد. حتی می‌توانید انتخاب کنید با افرادی که در مسیر می‌بینید دوست شوید یا دشمن باشید که انتخاب‌های شما در نهایت نتایجی به همراه خواهد داشت که در مسیر داستان و قصه‌ای که طی می‌کنید تاثیرگذار است.

ضمیمه کلیک جام‌جم

منبع:جام جم آنلاین