یاد باد آن روزگاران!رترو انجین سیگما (RetroEngine Sigma) فرصتی کم‌هزینه و جذاب برای تجربه تعداد زیادی از انواع کنسول‌های بازی قدیمی را فراهم کرده است.منبع : کلیک جام جم