گوش اضافه ای که خیلی به کار می آید!

به گزارش جام جم کلیک ، سمعک هوشمند اپن (Opn) که بتازگی عرضه شده، علاوه بر داشتن کاربردهای معمول سمعک می‌تواند از طریق اپلیکیشن اختصاصی خود با محیط اطراف تعامل داشته باشد.

برای نمونه می‌توان این دستگاه را طوری برنامه‌ریزی کرد که صبح هنگام که کاربر آن را روشن می‌کند، دستگاه چایساز و چراغ‌های خانه هم روشن شود. در صورت تمام شدن باتری سمعک کودک نیز پیامک هشداری برای تعویض باتری به پدر یا مادر او ارسال می‌شود.

همچنین امکان دریافت مستقیم و دیجیتال صدا از تلویزیون (به جای دریافت صدای طبیعی در محیط) نیز وجود دارد.

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع