گریز قاچاقچیان تجهیزات رایانه ای از دریافت تایید نمونه اجباری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، امیرحسین جهانگیر با بیان اینکه افزایش تعداد آزمایشگاه های معتبر و بی طرف تجهیزات رایانه ای مشکل واردکنندگان این حوزه در فرایند ثبت سفارش، تایید نمونه و ترخیص کالا را حل خواهد کرد.

وی گفت: انحصار فعالیت های آزمایشگاهی می تواند  باعث تاخیر زیاد، عدم رقابت پذیری خدمات آزمایشگاهی و مشکلات دیگر برای شرکت های واردکننده تجهیزات رایانه ای جهت تایید نمونه کالای خود هنگام ترخیص شود. این موضوع باعث شده تا واردات قانونی تجهیزات رایانه ای نتواند با اقلام قاچاق در بازار رقابت کند.


به گفته جهانگیر، درحقیقت عدم اطلاع رسانی کافی، گریز قاچاقچیان از آزمایش های تایید نمونه اجباری و هزینه و زمان مترتب برآن و برخی دیوان سالاری های اداری در شرایط فعلی به جای کمک به رشد کیفی تجهیزات رایانه ای واردکنندگان قانونی، به کاسبان تحریم برای افزایش واردات غیرقانونی شان دامن زده است.


مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه فعالان قانونی این حوزه ، مخالف انحصار فعالیت تنها یک آزمایشگاه در این حوزه هستند، افزود: منظور از کاسبان تحریم درحقیقت واردکنندگان غیرقانونی و همچنین افرادی است که با طولانی و دشوار کردن فرایند کنترل کیفیت ، به رشد قاچاق در کشور کمک می کنند؛ تا در نتیجه، شرکت های مجاز نتوانند از کانال قانونی فعالیت کنند.


وی افزود: کسانی که به آزمایشگاه مراجعه می کنند حق دارند از نتایج آزمون خود و شیوه و استاندارد آزمون اطلاع داشته باشند و حتی می توانند به نتایج آزمون نیز در صورت مشاهده خطا یا ایراد فنی یا مدیریتی اعتراض کنند و این موارد به خوبی و مبسوط در استاندارد ISO ۱۷۰۲۵ که کلیه آزمایشگاههای تایید نمونه ملزم به رعایت آن و داشتن اعتبارنامه رسمی آن هستند تصریح شده است.


جهانگیر ادامه داد: بررسی شواهد ساختاری و ترکیب سهامداران برخی آزمایشگاه ها، که گاه به عنوان تنها آزمایشگاه فعال در حوزه تجهیزات رایانه ای فعالیت تایید نمونه می کنند، نشان می دهد مطابق استاندارد مدنظر، در موضوع سنجش و تایید نمونه، مستقل عمل نمی کنند یا اصلاً نمی توانند اصل بی طرفی  و عدم تضاد منافع شرکت های رقیب که برای تایید نمونه محصول خود به آنها مراجعه می کنند را رعایت کنند.


وی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با افزایش تعداد آزمایشگاه های صاحب صلاحیت، بی طرف و دارای اعتبارنامه ایزو ۱۷۹۲۵،  زمینه را برای رعایت اصل بی طرفی  و تضمین کیفیت و صحت نتایج آزمون ها در فرایند دریافت گواهی تایید نمونه تجهیزات رایانه ای، رعایت کند.

منبع: خبرگزاری مهر