کنایه رئیس ‌جمهور در صحن مجلس درباره اینترنت

امروز مجلس شورای اسلامی برای ارائهی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم تشکیل شده است. در این مراس،م رئیس جمهور کشور ضمن اعلام انتخاب شایستهی محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که در این وزارتخانه برای اولین بار جوانگرایی را تجربه خواهد کرد.

حسن روحانی در ادامه اظهاراتش با کنایه به وضعیت اینترنت کشور گفت:

برخی نظرشان این است که اگر یک اتوبان بزرگ تهران-شمال یک روز تصادفی شد و کسی زیر ماشین رفت و خانواده شکایت کرد، قاضی محترم میتواند آن اتوبان را برای همیشه ببندد، ما میگوییم نمیشود این کار را انجام داد، مردم خرج کردند اتوبان درست کردند، ما باید کاری کنیم تصادف نشود، نه اتوبان ببندیم؛ اگر این اتفاق بیفتد میروند و کورهراه را پیدا میکنند تصادفات واویلا میشود. بگذارید ما از فضا به‌خوبی استفاده کنیم.

جلسهی رأیاعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم همچنان ادامه دارد و احتمالا طی یکی دو روز آینده نیز ادامه خواهد یافت تا وزرا از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

منبع: زومیت