کانفیگ ایمیل آدرس

کانفیگ ایمیل آدرس

سوال:
من می خواستم اکانت ایمیلی که در هاستم ساختم در موبایلم کانفیگ کنم اما نیاز به اطلاعات در مورد اطلاعاتی هاست نیم و سرور نیم که نیاز است دارم راهنمایی کنید
با تشکر

جواب:

mail.yourdomain.com را به عنوان تنظیمات بزنید .

پورت های باقی نیز پیش فرض است : ۲۵ و ۱۱۰

incoming mail server
host name : mail.domianname.com
user name : info@domianname.com
Password:??????

outing mail server

host name :mail.domianname.com
user name : info@domianname.com
password :؟؟؟؟؟