پایان عصر غذاهای سوخته

یکی از کابوس‌های همیشگی آشپزی، سوزاندن غذاست. این اتفاق زمانی که با ماهیتابه و غذاهای سرخ کردنی سروکار دارید بیشتر می‌شود.

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع