ویدئو / استخراج انرژی از عمق ۵ هزار متری زمین

استخراج انرژی از عمق ۵ هزار متری زمین

محققان اروپایی در ایسلند در حال درنوردیدن مرزهایی تازه برای استافده از انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. آنها در حال کشف روشی برای حفر چاه‌هایی به عمق پنج کیلومتر هستند تا بخار آبِ ۵۰۰ در جه سانتیگراد را به سطج زمین بیاورند. این انرژی گرمایی قادر خواهد بود میزان تولید الکتریسیته را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.

منبع: ایسنا

Leave a Reply

13 + 12 =