وزیر ارتباطات به صرف صبحانه کاری اتاق بازرگانی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تدوین نقشه راه حوزه فناوری اطلاعات و مطالبات بخش خصوصی این حوزه برای ارائه به وزرای ارتباطات، صنعت و ارشاد، توسط کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، با بیان اینکه تدوین مطالبات بخش خصوصی فناوری اطلاعات با هدف ارائه به وزرای مرتبط با این بخش و ارسال به هیات دولت در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: نقشه راه و درخواستهای بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه وزیر ارتباطات، صنعت و ارشاد که هر یک به نحوی با حوزه فناوری اطلاعات در ارتباط هستند از مواردی است که کمیسیون ICT قصد دارد به تدوین آنها پرداخته و به اطلاع وزرا برساند.


وی اضافه کرد: ما قصد داریم که مطالبات بخش خصوصی را باتوجه به شروع به کار دولت جدید، به گوش وزرا برسانیم. این پتانسیل در کشور وجود دارد که می توان با یک اپلیکیشن پیام رسان مثل تلگرام شغل های زیادی ایجاد کرد اما ما هر روز با معضلی روبه رو هستیم که این امکان را برای بخش خصوصی ناممکن می کند.


طلایی ادامه داد: پراکندگی و فعالیت بخشهای گوناگون باعث ایجاد سردرگمی بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که نمی‌دانند برای پیگیری مسائل خود به کجا باید رجوع کنند.


رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی در زمینه قانون کپی رایت نیز گفت: ناکارآمدیهایی در قانون و آیین نامه های اجرایی آن وجود دارد که امیدواریم باتوجه به عنایت وزیر ارتباطات به این موضوع به آنها رسیدگی شود.


وی افزود: کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در همین زمینه از گروهی کارشناسی دعوت به همکاری کرده تا مطالبات بخش خصوصی ICT را از سه وزیر تدوین کرده و به دولت اعلام کنیم.


طلایی گفت: علاوه بر این با هماهنگی که با ریاست اتاق بازرگانی انجام شده، قرار است وزیر ارتباطات را به عنوان نخستین وزیر به صرف صبحانه کاری به اتاق بازرگانی ایران دعوت کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر