وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳

[ad_1]

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

[ad_2]

source_link
وردپرس