هر آنچه باید در مورد واقعیت مجازی بدانید (بخش دوم و پایانی)

هر آنچه باید در مورد واقعیت مجازی بدانید (بخش دوم و پایانی)

در بخش دوم گزارش مربوط به واقعیت مجازی، به ادامه‌ی بررسی کاربردهای آن و ارائه‌ی تاریخ مختصری از پیدایش این صنعت می‌پردازیم.

منبع: زومیت