نگاهی به سقف‌های خورشیدی زیبا و کارامد تسلا

گاهی اوقات فناوری انرژی پاک با نمونه‌ی استاندارد آن مشابهت بسیاری دارد، درنتیجه‌ انتخاب یکی از این دو فناوری کار دشواری است؛ با این وجود هنگامی که یکی از این گزینه‌ها جدیدترین محصول خورشیدی تسلا باشد، پاسخ روشن است. اولین سقف خورشیدی تسلا به‌تازگی نصب شده است و زیبایی خاصی دارد. ایلان ماسک نیز می‌گوید که او و جِفری بی. استرابِل، مدیر ارشد فناوری شرکت تسلا، این صفحات خورشیدی را نصب کرده‌اند. او همچنین با منتشر کردن نمایی بدون روتوش از این سفال‌های خورشیدی، حس زیبایی‌شناختی خود را نیز به نمایش گذاشته است.

tesla solar roof

tesla solar roof

ماسک در ماه مِی بیان کرد که این آجرهای خورشیدی در اواخر سال ۲۰۱۷ در آمریکا به فروش خواهند رسید. تنها ۱۶ روز بعد از صحبت‌های او موجودی انبار شرکت تسلا به پایان رسید؛ البته این آجرها در سال ۲۰۱۸ مجدداً در دسترس خواهند بود. ماسک این قول را داده است که سقف‌های خورشیدی جدید بسیار ارزان‌تر از نسخه‌ی مرسوم آن‌ها خواهد بود؛ ادعایی که تا به امروز نیز صحت آن تایید شده است. با اضافه شدن گارانتی مادام‌العمر به این آجرها به نظر می‌رسد که ایجاد محصولی برای رقابت با آن کار دشواری باشد.

منبع: زومیت