نمونه اولیه موبایل هایی با ۹ و ۵ لنز طراحی شد

شرکت «لایت» که دوسال قبل دوربینی با ۱۶ لنز ساخته بود، به تازگی با الهام از این دوربین نمونه اولیه و طرح های اولیه از موبایل هایی با ۹ و ۵ لنز در پشت آنها ساخته است. منبع: خبرگزاری مهر