نرم افزار هوشمند سازی سرویس مدارس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، سید علیرضا بهشتی شیرازی مجری طرح «نرم افزار هوشمند سازی سرویس مدارس» اظهار داشت: نرم افزار هوشمند سازی سرویس مدارس، توسط پژوهشگران یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و اجرایی شد .

به گفته مجری طرح ، این طرح بدون نیاز به سخت افزارهای خاص و تنها براساس گوشیهای هوشمند طراحی شده و دقت مکانیابی آن بالاتر از جی پی اس های مکانیابی است.


بهشتی، هوشمندسازی مدارس افزود: در این طرح خانواده ها با هزینه کمی می‌توانند از امنیت و آسایش فرزندان خود مطمئن ‌شوند و از جمله مزایای این طرح کاهش زمان انتظار دانش آموز و راننده، ارتباط لحظه ای والدین با راننده، مشاهده اطلاعات خودرو و راننده، اطلاع رسانی در مورد تغییر خودرو یا راننده، تسریع رسیدگی به تاخیرها، ثبت نظم یا بی نظمی راننده و دانش آموز و بسیاری مزایای دیگر خواهد بود. 


وی افزود: با توجه به استفاده از نظرات کارشناسی و توجه به دغدغه های مدیران و پیمانکاران در طراحی سرویس هوشمند مدارس، این طرح مورد استقبال مدیران مدارس، پیمانکاران و مسئولین آموزش و پرورش قرار گرفته است. این طرح  راه حلی جامع برای والدین، پیمانکار، راننده و مدرسه ارائه داده که موجب بهبود سرعت، دقت و اطمینان سرویس حمل و نقل دانش آموزان می‌شود و با استفاده از اطلاعات آماری جمع آوری شده، مدیران شهری می‌توانند برنامه ریزی دقیق تری برای خدمات شهری و کنترل ترافیک داشته باشند.


وی افزود: این سرویس از طریق مدارس در اختیار والدین، پیمانکار و رانندگان قرار خواهد گرفت و مدرسه با نرم افزار اختصاصی خود نظارت عالی بر عملکرد سرویس خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مهر