نخستین تصاویر ماهواره ای پردازش شده از مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی ایران به نمایندگی از سازمان ملل متحد مسئول پردازش تصاویر ماهواره ای زلزله اخیر در کشورهای ایران و عراق شد.

داده های ماهواره ای دریافتی پس از پردازش های اولیه مورد تحلیل قرار گرفته و مناطق دارای تخریب، کمپ ها و مناطق تجمع مردم مشخص شده اند.


به زودی با استفاده از تصاویر ماهواره ای رادار، میزان جابه جایی پوسته زمین در منطقه، قبل و بعد از زلزله نیز محاسبه خواهد شد.


استفاده از اطلاعات دریافتی از ماهواره های سنجش از دور می تواند در آگاهی بخشی و کاهش اثرات ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه تا برآورد میزان تخریب و امداد رسانی نقش بسزایی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر