نحوه برطرف کردن مشکل Bandwith Tracking در cpanel 11.25

نحوه برطرف کردن مشکل Bandwith Tracking در cpanel 11.25

نحوه برطرف کردن مشکل Bandwith Tracking در cpanel 11.25
در نسخه جدید cpanel امکان جدیدی ارائه شده است که کاربران WHM , Cpanel می توانند میزان استفاده پهنای باند کاربران را ببینند.که برای کاربرانی که میزان فضای پارتیشن /var آنها کمتر از ۸-۱۰ گیگ باشد این روند دچار مشکل می شود.و با توجه به این که فایل های گراف Bandwith برای هر دامین و ساب دامین به طور پیش فرض در مسیر /var/cpanel/bandwidth/ ذخیره می شوند ، بنابراین ممکن استپارتیشن full /var  شود.
برای حل این مشکل شما می توانید قابلیت Bandwidth Stats Generation را با دستور زیر غیرفعال کنید.
touch /etc/rrdtooldisable
و یا می توانید از طریق symlink کردن به یک مسیر دیگر که فضای بیشتری دارد این مشکل را حل کنید.
که این کار از طریق اجرای  دستورات زیر امکان پذیر است.
mkdir /home/bwtmp; tar -czvf /root/cp-bandwidth-backup.tar.gz /var/cpanel/bandwidth ; mv /var/cpanel/bandwidth/* /home/bwtmp/; rm -rf /var/cpanel/bandwidth ; ln -s /home/bwtmp /var/cpanel/bandwidth
وقتی دستورات زیر را از طریق SSH اجرا کنید. ابتدا یک دایرکتوری به نام bwtmp در شاحه home ایجاد می کند و سپس از محتویات مسیر /var/cpanel/bandwidth  یک فایل backup می گیرد و سپس محتویات را از مسیر /var/cpanel/bandwidth به مسیر /home/bwtmp/ انتقال داده و سپس محتویات  /var/cpanel/bandwidth/ را پاک کرده و در مرحله بعد این مسیر را به مسیر /home/bwtmp/ لینک می کند.