میزان آمادگی شبکه ارتباطی کشور در شرایط بحران بررسی شد

[unable to retrieve full-text content]منبع: خبرگزاری مهر