ممنوعیت واردات چمدانی گوشی؛ هر مسافر یک گوشی

دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد تمامی گمرکات باید صرفاً بر اساس ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به اعطای معافیت اقدام و از اعطای معافیت مسافری بر اساس وزن کالا به‌صورت کیلویی خودداری کنند.

مقاله‌ی مرتبط:

در بند دیگری از این بخشنامه آمده است که گمرکات باید این رویه را در سامانه مسافری مانند روال گذشته انجام دهند و جهت رفع ایرادات در این خصوص با هماهنگی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام کنند. همچنین گمرکات باید نسبت به ثبت مشخصات مسافر بر اساس گذرنامه و کنترل سقف کالای قابل ورود و حصول اطمینان از عدم استفاده قبلی از معافیت در طول سال، موضوع ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی از طریق سامانه مزبور اقدام کنند.

بر اساس بند ۶ این بخشنامه، مسافرانی که وارد کشور می‌شوند و گوشی خریداری کرده‌اند موظف هستند گوشی تلفن همراه خود را به گمرک اظهار کنند. گمرک با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیر تجاری صرفاً یک عدد گوشی تلفن همراه با دریافت حقوق گمرکی و ۲ برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه، مراتب اظهار ذی‌نفع را در سامانه مسافری وارد کنند.

رجیستری-گمرک

نظر شما در این خصوص چیست؟

منبع: زومیت