مغزهای پرتوان پـول‌های بی‌زبـاناین جمله را هر کدام از ما بارها شنیده‌ایم: «بعضی از مشاغل پولساز است!» حتی گاهی به کنکوری‌ها توصیه می‌شود فلان رشته را بخوانند، زیرا سریع می‌توانند جذب بازار کار شده و حقوق بالایی داشته باشند.منبع : کلیک جام جم