معجزه پول‌های خرد با چاشنی ارز دیجیتال

اما این فعالیت‌ها نیز همچون بسیاری از فعالیت‌های دیگر بشر با پیشرفت فناوری توسعه پیدا کرده و اکنون فناوری نقش اصلی را در آنها ایفا می‌کند. در این مسیر فناوری بلاک‌چین (Blockchain) برای جمع‌آوری سرمایه گام بعدی کسب‌وکار به شیوه جدید است که به کسب ثروت برای این پروژه‌ها می‌انجامد.

احیای ایدههای خلاقانه به کمک سرمایه جمعی

جذب سرمایه جمعی یا کراود فاندینگ (Crowdfunding) به معنی فرآیندی است که در آن جذب سرمایه به صورت جمعی و گروهی انجام میشود. در بسیاری از پروژههایی که تازه شکل گرفتهاند و هنوز اعتماد جامعه به آنها جلب نشده است، تامین هزینهها از افراد زیاد با مبالغ کم شیوه نوین جذب سرمایه است. این شیوه معمولا برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و ایدههای نو مناسب است. نمونه قدیمی این روش اهدای مبلغی به عنوان اعانه برای انجام یک کار خیر است که انتظار بازگشت سرمایه در آن وجود ندارد. اهدای وام و مشارکت در پروژهها و گرفتن سهام نیز انواع دیگری از روشهای رایج جمعآوری سرمایه به شکل قدیمی و سنتی است.

اما روش پاداش محور تامین هزینهها نوعی سرمایهگذاری جمعی است که در آن فرد در پروژه مشارکت و به میزان آن امتیاز دریافت میکند. بسیاری از پروژههای شهری، تولید نرمافزار و پروژههای علمی به این روش انجام میشود. در مواردی نیز فرد میتواند محصول پروژه را پیش از تولید بخرد و در روند تولید محصول مشارکت کند تا از نتیجه بهره ببرد.

جذب سرمایه جمعی (کراود فاندینگ) راه مناسبی برای تامین هزینههای پروژههای خلاقانه است. بسیاری از ایدههای خلاقانه و پروژههای کوچک یا مبهم نمیتوانند روشهای سنتی سرمایه اولیه را برای انجام کار کسب کنند. در نهایت اگر این پروژه موفقیتآمیز باشد، سرمایهگذار بخشی از آن است و در صورت عدم موفقیت هزینهها به فرد برگردانده میشود.

جهش بزرگ مجازی به سمت آینده کسبوکار

جذب سرمایه جمعی راه جدیدی برای تامین بودجه یک کسبوکار از طریق اینترنت، کشف ظرفیتهای موجود در بازار برای حوزه مورد نظر و شناسایی افرادی است که در آینده میتوانند خریدار محصول عرضه شده در بازار باشند. این روش به جذب حمایت جمعی از ابداعات و اختراعاتی کمک میکند که چشمانداز اقتصادی محدودی دارند. کراود فاندینگ فرآیند افزایش بودجه برای انجام پروژه به کمک یک سرمایهگذاری جمعی است. در این فرآیند افراد داوطلب روی یک پروژه که آینده روشنی دارد به نوعی سرمایهگذاری میکنند تا در آینده از نتایج آن استفاده کنند. اما در این سرمایهگذاری نیازی نیست هر کس بیش از اندکی از پسانداز خود را هزینه کند و البته انتظار بازگشت مستقیم پول خود را ندارد. این در حالی است که بعد از به انجام رسیدن پروژه، فرد میتواند مصرفکننده یا کاربر محصول تولیدی باشد.

از طرفی فناوری بلاکچین میتواند راهحل مناسبی برای تقویت منابع تامین و جمعآوری بودجه کارآفرینی باشد. کارآفرینان باید برای اهداف خود به ابزارهایی دسترسی داشته باشند که ضمن امنیت و استقلال، امکان پیشرفت برای کار هم فراهم باشد. ترکیب ایده جمعآوری سرمایه جمعی و فناوری بلاکچین میتواند جهشی بزرگ در کسبوکارهای آینده به وجود آورد.

فناوری بلاکچین میتواند راهکار مناسبی برای مدیریت ارزش مبادلات در فرآیند جذب سرمایه جمعی باشد. این ویژگی زمانی مفید خواهد بود که بتوان پویشهای مبتنی بر جمعآوری هزینه بر اساس پاداش و عدالت، برای انجام پروژهها را به کمک آن به صورت خودکار مدیریت کرد. با برنامهریزی مجموعهای از شرایط پیشنهادی برای جمعآوری پول، سیستم میتواند به صورت خودکار قرارداد هوشمندی برای اثبات میزان مشارکت و تعیین ارزش سهام بر اساس مبلغ اهدا شده به دست آورد. فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال ثابت کرده به تکمیل نیازهای هر صنعت مرتبط با جمعآوری هزینه به این شکل قادر است و جذب سرمایه جمعی یکی از بخشهایی است که به طور کامل میتواند با این فناوری ترکیب شود.

چالشهای استفاده از ظرفیت ارز دیجیتال در کشور

در حالی که به نظر میرسد تب فناوریهای دیجیتال مانند بلاکچین این روزها در جهان بسیار داغ شده است، اما نبود قوانین مشخص و کامل میتواند باعث بروز چالشهای جدید و کلاهبرداریهای اینترنتی شود. رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی، درباره امکان استفاده از این فناوریها در آینده به جامجم میگوید: ارزهای دیجیتال مدتی است که به موضوعی داغ در ایران و بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در حال حاضر ارزهای دیجیتال در برخی کشورها شناخته شده و مردمشان در حال استفاده از این امکان هستند. مشخصا در کشورهایی که مشکلات اقتصادی بیشتر دارند، استقبال از خرید و فروش ارزهای دیجیتال بیشتر بوده است. بیشتر افراد بدون داشتن آگاهی کامل به خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام میکنند و متحمل ضررهایی نیز شدهاند. امکان فراهمکردن شرایطی برای داشتن ارز دیجیتال خاص کشور ما نیاز به همفکری نخبگان در این حوزه دارد. از طرفی با توجه به شرایط کشور ما باید دید امکان عرضه این ارز در حوزه بینالملل و کشورهای منطقه وجود دارد یا خیر.

الفت نسب شناخت و افزایش آگاهی را در زمینه این فناوری مثل هر فناوری جدید لازمه توسعه آن در کشور عنوان میکند و ادامه میدهد: در مجموع شناخت ارز دیجیتال و کاربردهای آن به فرهنگسازی و کسب دانش در این زمینه نیاز دارد. در صورت فراهم نشدن این بستر امکان سوءاستفاده و سرقت از این ارز وجود دارد و لازم است خرد جمعی افزایش پیدا کند. برای رسیدن به این هدف زمان چند ساله و انجام کارهای پژوهشی در این زمینه نیاز است تا در مورد آن تصمیمگیری شود.

وی میافزاید: میتوان حتی این موضوع را به ایجاد فضایی برای تعریف ارز دیجیتال در محدوده کشورهای اسلامی یا کشورهای حوزه خلیج فارس اختصاص داد. در این شرایط استفاده از ارز دیجیتال مشترک برای کشورهای یک حوزه ممکن خواهد بود. البته این در صورتی است که زیرساختهای مرتبط با مسائلی مثل حقوقی و شرعی نیز پیش از این حل شده باشد. مساله اصلی در حال حاضر ورود عموم مردم به این حوزه بدون داشتن شناخت کافی از شرایط عرضه و تبادل ارز دیجیتال است.

سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی تأکید میکند: بلاکچین بستری است که میتواند برای توسعه کسبوکارهای نوپا مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری میتواند به افزایش کیفیت بسیاری از کسبوکارهای مدرن مثل اپلیکیشنها، نرمافزارها و کسبوکارهای نوپا کمک کند. اما افزایش اعتماد کاربران موضوع مهمی است که هنوز راه طولانی برای تحقق آن در پیش داریم. در حال حاضر یک درصد حجم خرده فروشی به بخش آنلاین تعلق میگیرد و ۹۹ درصد این مبادلات در فضای سنتی انجام میشود. اگر فضا و بستر پذیرش استفاده از محتوا و ظرفیتهای فضای آنلاین در کشور فراهم شود، خرد جمعی در این زمینه افزایش پیدا میکند و پیادهسازی چنین پروژههایی نیز به آسانی ممکن میشود. اما در حال حاضر ارز دیجیتال به دلیل نداشتن پشتوانه مشخص هنوز جایگاه خود را بدرستی پیدا نکرده است.

فناوری بلاکچین چیست؟

فناوری بلاکچین شامل عرضه پول مجازی و تبادل در فضای مجازی است. اما این تعریف به همین سادگی نیست و نحوه شکلگیری و گسترش آن پیچیدگیهایی دارد. بلاکچین در واقع شامل یک پایگاه داده است که در یک جامعه وسیع و نه یک قدرت مرکزی تائید میشود. این فناوری میزبان دادههای جامعهای گسترده است که مثل یک بانک از آنها در سرورهای مشخص نگهداری میشود. واژه بلاک (Block) تداعیکننده تعداد معاملات و چین (Chain) به معنی زنجیره، ارتباط اجزا است. در واقع در این فناوری زنجیرههای معاملات به یکدیگر متصل میشود. به همین دلیل کسی نمیتواند به آسانی تغییری در چیزی به وجود آورد و اعتبار آن تا حد خوبی حفظ میشود.

فناوری بلاکچین میتواند در تغییر بسیاری از صنایع مهم از مراقبتهای بهداشتی تا کسبوکارهای اینترنتی نقش ایفا کند.

سپیده شعرباف

روزنامهنگار

منبع:جام جم آنلاین