معاون وزیر ارتباطات: با اپراتوری که از خروج مشترک ممانعت کند برخورد می‌کنیم

علی اصغر عمیدیان درباره‌ی ابهام کارشکنی در خروج مشترکان موبایل از اپراتور، گفت: «این صحبت‌ها درست نیست. اپراتور مقصد تصور می‌کند اپراتور مبدا برای خروج مشترک مانع‌تراشی کرده اما بررسی لاگ کاربر خلاف آن را نشان می‌دهد.»

به تازگی موضوعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه اپراتور اول با استناد به آمار مرکز مدیریت ترابرد (تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل) نتیجه اجرای ترابردپذیری را به نفع خود مثبت اعلام می‌کند، در همین حال اپراتور دوم نیز با استناد به آمار همین مرکز، اپراتور رقیب را به ممانعت از خروج مشترکان متهم می‌کند. بر این اساس گفته شده که چرا رگولاتوری شکایت اپراتور دوم در زمینه را بررسی و موضوع را شفاف نمی‌کند.

معاون وزیر ارتباطات معتقد است که این صحبت‌ها درست نیست. رگولاتوری به طور مرتب و دقیق بر اجرای ترابردپذیری نظارت دارد و شکایت‌‌ها را نیز بررسی می‌کند.

وی اعلام کرد: «هیچ یک از آماری که درباره‌ی ترابردپذیری اعلام می‌شود، معتبر نیست و فقط آماری که توسط رگولاتوری اعلام شود مورد اعتماد و استناد است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: «ترابردپذیری شرایط و چارچوبی دارد. یک مشترک درخواست خروج می‌دهد اپراتور مقصد می‌بیند که یک لحظه جواب نیامد، می‌گوید حتماً اپراتور مبدأ ممانعت کرده است. اما وقتی لاگ کاربر را می‌آوریم و بررسی می‌کنیم می‌بینیم که واقعیت این نیست.»

وی تأکید کرد: «هر اپراتوری که از خروج مشترک ممانعت کند، با آن برخورد می‌کنیم، تعارف نداریم و جریمه سنگین می‌کنیم.»

منبع: زومیت