مدیرکل پیشگیری قوه قضائیه: سایت‌ ها و کانال‌ های تلگرامی متخلف انتخاباتی فیلتر شدند


مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه از فیلتر شدن سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی متخلف انتخابات بعد از یک بار هشدار خبر داد.

علیرضا ساوری در مورد جلسات ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی اعلام کرد که کمیته بررسی جرائم در فضای مجازی برای ۳ مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات دستورالعمل‌هایی داشته است. تا به حال این کمیته در رابطه با تخلفات و جرایم انتخاباتی بالغ بر ۴۹ مصوبه و همچنین یک دستورالعمل ۵۷ بندی داشته است.

به گفته‌ی ساوری، در آخرین جلسه که ۱۹ اردیبهشت برگزار شد، نکاتی در رابطه با جرائم احتمالی حین و پس از انتخابات مطرح شد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: «تخلفات انتخاباتی در کمیته بررسی جرائم در فضای مجازی با حضور کارشناسان مربوطه در پنج جلسه بررسی شد. از هر فعالیتی که می‌توانست منجر به تخلف شود، جلوگیری شد و به تعدادی از سایت‌ها، وبلاگ‌ها، کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های مجازی هشدار داده شد.»

او افزود:‌ «در مرحله اول به ‌وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی متخلف هشدار و تذکر داده شد، علاوه بر این، تعدادی سایت، کانال، وبلاگ و شبکه‌های مجازی به دلیل رفتار مجرمانه فیلتر شدند.»منبع :زومیت