لینکدین به کاربران می گوید که مستحق چه میزان حقوقی هستند!


به گزارش جام جم آنلاین از تک شات ، اگر رقم بالایی را بیان کنید هم که شرکت مورد نظر احساس می کند فرد بسیار گرانی هستید. اما لینکدین راه حلی برای این سوال گمراه کننده پیدا کرده است.

خبر خوشحال کننده اینجاست که لینکدین به تازگی روشی برای محاسبه میزان حقوقی که لایش هستید را معرفی کرده است که LinkedIn Salary نام دارد. تمامی کاری که لازم است هر فرد انجام دهد، وارد کردن یک عنوان شغلی و نام شهر است تا این ابزار جدید بتواند میانگین حقوق سایر کاربران لینکدین در سمت های شغلی مشابه همان شهر را برایتان نمایش دهد.منبع : کلیک جام جم