لایک زدن و غیرفعال کردن نظرات در اینستاگرام ممکن شدایتنا- مدیران شبکه اجتماعی اینستاگرام از ارائه خدمات جدید به کاربران در بخش نظرات و حریم شخصی خبر داده اند.منبع : ویستا