قیمت و شرایط فروش خودروهای گلرنگ موتور فامیلی

قیمت و شرایط فروش هوندا آکورد

هوندا آکورد

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
هوندا آکورد ۲۰۱۶ – تیپ EXL
۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری و ۵ میلیون تومان تخفیف – قیمت قبل از تخفیف ۲۴۰ میلیون تومان
هوندا آکورد ۲۰۱۶ – تیپ EXB ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری و ۴ میلیون تومان تخفیف – قیمت قبل از تخفیف ۲۲۴ میلیون تومان

قیمت و شرایط فروش هوندا CR-V

هوندا crv

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
هوندا CR-V ۲۰۱۶ – تیپ EXL
۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی:

فروش نقدی با تحویل فوری و ۶ میلیون تومان تخفیف – قیمت قبل از تخفیف ۲۴۶ میلیون تومان

فروش اقساطی:

پیش‌پرداخت ۱۲۸٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان + ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد با بازپرداخت ۶ ماهه – مبلغ اقساط ۲۰ میلیون تومان – تحویل ۳۰ روزه

پیش‌پرداخت ۱۲۸٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان + ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۲٪ با بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۱۰٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان – تحویل ۳۰ روزه

هوندا CR-V ۲۰۱۶ – تیپ Touring ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی:

فروش نقدی با تحویل فوری و ۵ میلیون تومان تخفیف – قیمت قبل از تخفیف ۲۶۵ میلیون تومان

فروش اقساطی:

پیش‌پرداخت ۱۴۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد با بازپرداخت ۶ ماهه – مبلغ اقساط ۲۰ میلیون تومان – تحویل ۳۰ روزه

پیش‌پرداخت ۱۴۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات باکارمزد ۱۲٪ با بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۱۰٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان – تحویل ۳۰ روزه

منبع: زومیت