قیمت و شرایط فروش خودروهای معین موتور

قیمت و شرایط فروش پورشه باکستر

پورشه باکستر

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
پورشه باکستر – مدل ۲۰۱۷
۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پورشه باکستر S – مدل ۲۰۱۷
۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش پورشه ماکان

پورشه ماکان

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
پورشه ماکان – مدل ۲۰۱۷
۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پورشه ماکان Turbo – مدل ۲۰۱۷
۶۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰

منبع: زومیت