قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۵۵۰

ام وی ام ۵۵۰

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام ۵۵۰ – دنده‌ای ۵۳٬۴۶۲٬۰۰۰ ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
ام وی ام ۵۵۰ – دنده‌ای لاکچری ۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۵٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره منعطف ۹٪ الی ۱۴٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۵۵۰ – اتوماتیک
۶۱٬۲۱۸٬۰۰۰ ۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰
ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک – لاکچری ۶۴٬۶۰۰٬۰۰۰ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۵٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره منعطف ۹٪ الی ۱۴٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۳۱۵

ام وی ام ۳۱۵

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک ۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت لاکچری
۴۶٬۷۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۶ ماهه – نرخ بهره ۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۳۱۵ – صندوق‌دار
۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۱۱۰s

ام وی ام 110s

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام ۱۱۰s – لاکچری ۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۳ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

ام وی ام ۱۱۰s – کامفورت ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۳ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۶ ماهه – نرخ بهره ۱۰٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X33s

ام وی ام x33s

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X۳۳s ۷۷٬۶۰۰٬۰۰۰ ۷۶٬۵۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۲٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۸٪ الی ۱۹٪

ام وی ام X۳۳s – اسپرت ۷۹٬۶۰۰٬۰۰۰ ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون بهره (بازه پرداخت انتخابی توسط مشتری) – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۶۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۲٪ – تحویل فوری

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۸٪ الی ۱۹٪

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X22

ام وی ام x22

مشخصات فنی ام وی ام ایکس ۲۲

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X۲۲ – دنده‌ای ۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪ – موعد تحویل شهریور ۹۶

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – دنده‌ای اسپرت ۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪ – موعد تحویل شهریور ۹۶

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک
۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪ – موعد تحویل شهریور ۹۶

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک اسپرت ۶۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۱۶٬۷۲۵٬۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت دوم ۲۰ روز پس از ثبت نام (۱۰٪ مبلغ خودرو) – پیش‌پرداخت سوم بر اساس بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری  – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – نرخ بهره ۱۷٪ – موعد تحویل شهریور ۹۶

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

نرخ سود منعطف از ۱۳٪ الی ۱۸٪

قیمت و شرایط فروش چری آریزو ۵

چری آریزو ۵

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری آریزو ۵ – دنده‌ای ۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰
چری آریزو ۵ – لاکچری ۷۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰
چری آریزو ۵ – Excellent
۷۷٬۷۰۰٬۰۰۰ ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۲۷٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک بدون کارمزد ( حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۱۱٬۶۵۵٬۰۰۰  تومان ( این مبلغ با توجه به بازه انتخابی پرداخت توسط مشتری قابل تغییر است ) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۸٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۱۵٪ الی ۱۹٪

قیمت و شرایط فروش چری تیگو ۵

چری تیگو ۵

چری تیگو ۵، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه باید بدانید

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری تیگو ۵ جدید – لاکچری ۹۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۳۸٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره ۲ ماهه چک بدون کارمزد ( حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۹٬۵۴۰٬۰۰۰  تومان ( این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است ) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

چری تیگو ۵ جدید – لاکچری اسپرت
۹۶٬۴۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۳۸٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون کارمزد ( حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۹٬۶۴۰٬۰۰۰  تومان ( این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است ) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

چری تیگو ۵ جدید – Excellent
۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰

پرداخت اولیه در زمان ثبت نام ۴۰٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان و یک فقره چک ۲ ماهه بدون کارمزد ( حداقل ۱۵٪ قیمت خودرو) به رقم ۱۰٬۱۴۰٬۰۰۰  تومان ( این مبلغ با توجه به بازه انتخابی ورداخت توسط مشتری قابل تغییر است ) – فواصل چک‌ها یک ماهه الی سه ماهه – باقیمانده پرداخت متناسب با بازه پرداخت و انتخاب مشتری – حداکثر ۵۰٪ قیمت خودرو وام تعلق می‌گیرد – بازه پرداخت ۱ الی ۱۲ ماهه – کارمزد پایه ۱۰٪ – موعد تحویل ۳۰ روزه

شرایط فروش مذکور با پیش‌پرداخت یکسان و بازپرداخت ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه و ۳۶ ماهه به‌صورت منعطف برقرار است.

کارمزد منعطف از ۷٪ الی ۱۸٪

قیمت و شرایط فروش چری تیگو ۷

چری تیگو ۷

تیگو ۷؛ مضخصات فنی، قیمت و هر آنچه درباره آن باید بدانید

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری تیگو ۷- لاکچری به زودی
چری تیگو ۷- Excellent
۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ به زودی

منبع: زومیت