قیمت و شرایط فروش خودروهای شرکت کارمانیا

قیمت و شرایط فروش BYD S6

BYD S6

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی وای دی S۶ – اتوماتیک
۹۸٬۷۰۰٬۰۰۰ ۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰

پیش فروش دومرحله‌ای با پیش پرداخت ۴۹ یا ۳۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۲٪ و ۲۰٪ – تکمیل وجه باقی‌مانده در زمان تحویل خودرو – موعد تحویل شهریور ۹۶

پیش فروش ۳ مرحله‌ای با پیش پرداخت ۱۵ میلیون تومان – پرداخت ۱۵ میلیون تومان در مرحله دوم ۷ مرداد – پرداخت ۱۵ میلیون تومان در مرحله سوم ۵ شهریور – تکمیل وجه باقی‌مانده در زمان تحویل خودرو – سود مشارکت ۱۸٪ – موعد تحویل مهر ۹۶

پیش فروش ۳ مرحله‌ای با پیش پرداخت ۱۰ میلیون تومان – پرداخت ۱۰ میلیون تومان در مرحله دوم ۷ مرداد – پرداخت ۱۰ میلیون تومان در مرحله سوم ۵ شهریور – تکمیل وجه باقی‌مانده در زمان تحویل خودرو – سود مشارکت ۱۸٪ – موعد تحویل مهر ۹۶

قیمت و شرایط فروش BYD F3

BYD F3

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی وای دی F۳- دنده‌ای
۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ نامشخص
بی وای دی F۳- اتوماتیک ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ نامشخص

قیمت و شرایط فروش BYD E6

BYD E6

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی وای دی E۶- فول
۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نامشخص

قیمت و شرایط فروش BYD سانگ

BYD SONG

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی وای دی سانگ
۱۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ نامشخص

منبع: زومیت