قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا

قیمت و شرایط فروش پراید

سایپا ۱۳۱

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سایپا ۱۳۱ SE – رنگ سفید
۲۰٬۷۹۲٬۰۰۰ ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور،مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۱ SE – تنوع رنگ ۲۱٬۰۵۲٬۰۰۰ ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۱۱ SE – رنگ سفید

۲۱٬۰۲۲٬۰۰۰

۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۱۱ SE – تنوع رنگ ۲۱٬۲۸۲٬۰۰۰ ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۲ SE – رنگ سفید ۲۰٬۶۹۲٬۰۰۰ ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۲ SE – تنوع رنگ ۲۰٬۹۵۲٬۰۰۰ ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۵۱ SE ۲۰٬۳۱۴٬۰۰۰ ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش تیبا

تیبا

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا SX – رنگ سفید
۲۴٬۹۶۸٬۰۰۰ ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – تنوع رنگ ۲۵٬۲۲۸٬۰۰۰ ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – (دوگانه سوز) رنگ سفید ۲۶٬۴۶۸٬۰۰۰ ۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – (دوگانه سوز) تنوع رنگ
۲۶٬۷۲۸٬۰۰۰ ۲۶٬۹۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش تیبا ۲

تیبا ۲

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا ۲ هاچ بک SX – رنگ سفید
۲۷٬۴۵۸٬۰۰۰ ناموجود

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک SX – تنوع رنگ ۲۷٬۷۱۸٬۰۰۰ ناموجود

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک EX – رنگ سفید ۲۷٬۴۵۸٬۰۰۰ ۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک EX – تنوع رنگ
۲۷٬۷۱۸٬۰۰۰ ۲۷٬۸۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش ساینا

ساینا

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ساینا SX
۲۶٬۸۵۰٬۰۰۰ ناموجود
ساینا EX – رنگ سفید ۲۷٬۸۸۸٬۰۰۰ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۸ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

ساینا EX – تنوع رنگ
۲۸٬۱۴۸٬۰۰۰ ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۸ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش کوئیک

کوئیک

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کوئیک دنده‌ای
به زودی
کوئیک اتوماتیک به زودی

قیمت و شرایط فروش چانگان

چانگان

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چانگان CS35 (مونتاژ) – دنده‌ای ۵۶٬۱۱۲٬۰۰۰ ۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۳۵ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک ۶۵٬۹۹۰٬۰۰۰ ۶۶٬۷۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۸ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش آریو

آریو

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
آریو ۱۵۰۰ سی سی  – دنده دستی ۴۷٬۶۲۸٬۰۰۰ ۴۷٬۵۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۱۵ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۳ ستاره رایگان

آریو ۱۶۰۰ سی سی  – دنده دستی ۴۸٬۶۲۸٬۰۰۰ ۴۸٬۴۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۱۵ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۳ ستاره رایگان

آریو ۱۶۰۰ سی سی  – اتوماتیک ۵۶٬۷۴۸٬۰۰۰ ۵۵٬۴۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۱۵ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۳ ستاره رایگان

قیمت و شرایط فروش کیا سراتو

کیا سراتو

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی سی – دنده‌ای
۷۵٬۹۳۸٬۰۰۰ ناموجود
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی سی – دنده‌ای (آپشنال) ۸۱٬۳۶۲٬۰۰۰ ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ سی سی – اتوماتیک ۹۱٬۰۷۸٬۰۰۰ ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۴۰ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۵ ستاره رایگان

کیا سراتو ۲۰۰۰ سی سی – اتوماتیک (آپشنال) ۹۹٬۰۹۱٬۰۰۰ ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۴۰ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۵ ستاره رایگان

نکته مهم:

زمان تحویل فروش‌های فوری (نقدی) بین ۵ الی حداکثر ۳۰ روز است.

منبع: زومیت