قیمت و شرایط فروش خودروهای افرا موتور

قیمت و شرایط فروش ولوو XC90

ولوو xc90

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ولوو XC90 – تیپ Momentum
۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو XC90 – تیپ R-Design ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو XC90 – تیپ Inscription ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش ولوو XC60

ولوو xc60

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ولوو XC60 – تیپ Momentum ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو XC60 – تیپ R-Design ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو XC60 – تیپ Inscription ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش ولوو S90

ولوو s90

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ولوو S90 – تیپ Momentum ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو S90 – تیپ R-Design ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو S90 – تیپ Inscription ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش ولوو S60

ولوو s60

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ولوو S60 – تیپ Linje Svart ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو S60 – تیپ R-Design ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو S60 – تیپ Summum ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو S60 – تیپ Cross Country
۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش ولوو V40

ولوو v40

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ولوو V40 – تیپ Linje Svart ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو V40 – تیپ R-Design ۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو V40 – تیپ Summum ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ولوو V40 – تیپ Cross Country ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

منبع: زومیت