قیمت و شرایط فروش خودروهای آرین موتور

قیمت و شرایط فروش میتسوبیشی اوتلندر

میتسوبیشی اوتلندر

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ – تیپ ۳ ۲۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی:

۲۰۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ – تیپ ۵ ۲۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ ۲۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی:

۲۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش نقدی (تحویل بلندمدت با قیمت قطعی):

۵۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۵۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب):

۴۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۴۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۴۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۹۰ روز بعد +  مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل کوتاه‌مدت (قیمت قطعی):

۱۳۲٬۳۶۰٬۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۸ ماهه – مبلغ اقساط ۵٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

۱۳۲٬۳۶۰٬۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات با ۱۴٪ بهره و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۴٬۵۶۲٬۷۰۰ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل بلندمدت (قیمت قطعی):

۵۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۵۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۲٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۷٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

۵۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۵۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۲٬۳۹۶٬۵۴۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۹۵ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۴٬۵۶۲٬۷۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش میتسوبیشی ASX

میتسوبیشی asx

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷
۱۷۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ۱۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی:

۱۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش نقدی (تحویل بلندمدت با قیمت قطعی):

۳۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۳۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۱۰۴ میلیون تومان مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب):

۳۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۳۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۹۰ روز بعد +  مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل کوتاه‌مدت (قیمت قطعی):

۱۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۷۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

۱۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۷۵ میلیون تومان تسهیلات با ۱۴٪ بهره و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۶۰۱٬۵۹۲ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل بلندمدت (قیمت قطعی):

۳۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۳۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۷۵ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

۳۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۳۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۴٬۴۸۶٬۹۵۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۷۵ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۳٬۶۰۱٬۶۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش میتسوبیشی لنسر

میتسوبیشی لنسر

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ لیتری ۲۰۱۷ – تیپ ۴ ۱۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ۱۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی:

۱۳۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش نقدی (تحویل بلندمدت با قیمت قطعی):

۲۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۲۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۸۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب):

۲۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۲۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۲۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۹۰ روز بعد +  مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل کوتاه‌مدت (قیمت قطعی):

۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۵۷ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۵۷ میلیون تومان تسهیلات با ۱۴٪ بهره و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۷۳۷٬۳۰۰ تومان – موعد تحویل ۳۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل بلندمدت (قیمت قطعی):

۲۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۲۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۵۷ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

۲۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۲۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۳۲٬۷۸۹٬۵۶۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۵۷ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۷۳۷٬۳۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

قیمت و شرایط فروش میتسوبیشی میراژ

میتسوبیشی میراژ

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷
۸۲٬۹۰۰٬۰۰۰ ۷۹٬۹۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی:

۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی – موعد تحویل فوری

فروش نقدی (تحویل بلندمدت با قیمت قطعی):

۱۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۱۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۴۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب):

۱۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در زمان ثبت نام + ۱۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۱۰ میلیون تومان چک به تاریخ ۹۰ روز بعد +  مابه‌التفاوت در زمان صدور دعوت‌نامه – موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری

فروش اقساطی تحویل کوتاه‌مدت (قیمت قطعی):

۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۳۳ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل فوری

۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ پیش‌پرداخت + ۳۳ میلیون تومان تسهیلات با ۱۴٪ بهره و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۵۸۴٬۶۰۰ تومان – موعد تحویل فوری

فروش اقساطی تحویل بلندمدت (قیمت قطعی):

۱۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۱۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۳۳ میلیون تومان تسهیلات بدون بهره و بازپرداخت ۱۲ ماهه – مبلغ اقساط ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

۱۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت + ۱۵ میلیون تومان چک به تاریخ ۳۰ روز بعد + ۱۹٬۸۹۷٬۵۱۰ تومان در زمان صدور دعوت‌نامه + ۳۳ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴٪ و بازپرداخت ۲۴ ماهه – مبلغ اقساط ۱٬۵۸۴٬۶۰۰ تومان – موعد تحویل ۶۰ روز کاری

منبع: زومیت