قیمت‌ جدید محصولات سایپا اعلام شد

پس از ابلاغ دستورالعمل افزایش قیمت برخی‌ خودروهای داخلی، امروز گروه خودروسازی سایپا به صورت رسمی این افزایش قیمت را در محصولات خود اعمال کرد.

مقاله‌ي مرتبط:

براساس مجوز شورای رقابت، خودروهای گروه پراید و تیبا به طور متوسط ۱.۵ درصد اجازه افزایش قیمت دریافت کرده‌اند. با قیمت‌های جدید اعلامی از سوی سایپا، پراید ۱۳۱ حدود ۱.۹ درصد، پراید ۱۳۲ حدود ۰.۲ درصد، پراید ۱۱۱ حدود ۰.۵۳ درصد، تیبا SX ۱.۹ درصد، تیبا۲ حدود ۰.۷۸ درصد، ساندرو و پارس تندر نیز ۳.۵۱ دردصد افزایش قیمت، تجربه کرده‌اند.

پراید

جدول زیر، قیمت‌های جدید محصولات سایپا بوده که از امروز به تمام نمایندگی‌های سراسر کشور ارسال و ابلاغ شده است. قیمت‌های جدید محصولات پارس خودرو نیز به زودی اعلام خواهد شد. 

ردیف نوع خودرو بهای خالص جمع سایر اقلام قیمت نهایی خودرو
۱ سایپا ۱۱۱ SE موتور جدید با ۱۳M ۱۷۸,۴۷۵,۷۸۶ ۳۳,۹۵۴,۲۱۴ ۲۱۲,۴۳۰,۰۰۰
۲ سایپا ۱۳۱ SE موتور جدید با ۱۳M ۱۷۸,۸۰۶,۱۴۳ ۳۳,۹۹۳,۸۵۷ ۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۳ سایپا ۱۳۲ SE موتور جدید با ۱۳M ۱۷۴,۹۲۲,۲۱۴ ۳۳,۵۲۷,۷۸۶ ۲۰۸,۴۵۰,۰۰۰
۴ سایپا ۱۵۱ وانت SE ۱۸۳,۳۳۰,۷۱۶ ۳۰,۵۱۹,۲۸۴ ۲۱۳,۸۵۰,۰۰۰
۵ تیبا SX موتور جدید با ۱۵M ۲۱۵,۲۵۰,۶۰۷ ۴۰,۰۸۹,۳۹۳ ۲۵۵,۳۴۰,۰۰۰
۶ تیبا SX موتور جدید گازسوز با ۱۵M ۲۲۸,۶۴۳,۴۶۴ ۴۱,۶۹۶,۵۳۶ ۲۷۰,۳۴۰,۰۰۰
۷ تیبا SX ۲ ۲۳۶,۱۵۲,۳۹۳ ۴۲,۵۹۷,۶۰۷ ۲۷۸,۷۵۰,۰۰۰
۸ ساینا EX ۲۳۷,۳۱۳,۱۰۷ ۴۲,۷۳۶,۸۹۳ ۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰
۹ سراتو ۱۶۰۰ ۶۶۵,۸۸۴,۵۳۶ ۹۴,۱۶۵,۴۶۴ ۷۶۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۰ سراتو ۲۰۰۰ ۸۰۱,۰۶۳,۱۰۷ ۱۱۰,۳۸۶,۸۹۳ ۹۱۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۱ سراتو آپشنال ۱۶۰۰ ۷۱۴,۳۱۳,۱۰۷ ۹۹,۹۷۶,۸۹۳ ۸۱۴,۲۹۰,۰۰۰
۱۲ سراتو آپشنال ۲۰۰۰ ۸۷۲,۶۰۷,۷۵۰ ۱۱۸,۹۷۲,۲۵۰ ۹۹۱,۵۸۰,۰۰۰
۱۳ آریو گیربکس دستی ۱۵۰۰ ۴۱۳,۵۶۲,۱۰۷ ۶۳,۸۸۶,۸۹۳ ۴۷۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۴ آریو گیربکس دستی ۱۶۰۰ ۴۲۲,۴۹۱,۶۷۹ ۶۴,۹۵۸,۳۲۱ ۴۸۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۵ آریو گیربکس اتوماتیک ۱۶۰۰ ۴۹۴,۵۴۵,۲۵۰ ۷۳,۶۰۴,۷۵۰ ۵۶۸,۱۵۰,۰۰۰
۱۶ CS35 با گیربکس اتوماتیک ۵۷۷,۰۶۳,۱۰۷ ۸۳,۵۰۶,۸۹۳ ۶۶۰,۵۷۰,۰۰۰
۱۷ CS35 با گیربکس دستی ۴۸۸,۸۶۶,۶۷۹ ۷۲,۹۲۳,۳۲۱ ۵۶۱,۷۹۰,۰۰۰

منبع: زومیت