فاز سوم شبکه‌ ملی اطلاعات در همراه اول افتتاح شد

فاز سوم شبكه‌ى ملى اطلاعات امروز با حضور محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با هدف ارتقاى خدمات و بهبود كيفيت زندگى به بهره بردارى رسيد.

واعظى امروز اعلام كرد كه مردم می‌توانند با استفاده از شبكه‌ی ملی اطلاعات از خدمات سرويس اينترنت داخلى استفاده كنند و محدوديتى براى استفاده از سرويس‌هاى بين المللى ندارند. به گفته‌ى وى استفاده از سرويس‌هاى خارجى با هزينه‌ى بيشتر و سرعت كمترى از سرويس‌هاى داخلى خواهد بود.

همچنين واعظی اشاره كرد كه كسب و كارهاى داخلى براى حضور در شبكه‌ى اينترنت محدوديتى نخواهند داشت و اجراى اين طرح به كسب و كارهايى كه در اين حوزه فعال هستند آسيبى وارد نخواهد كرد.

منبع: زومیت