عدم همکاری دستگاههای دولتی در اتصال به دولت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: فسادها و رانتهای کشور با راه اندازی دولت الکترونیکی قابل شفاف سازی است.

وی با بیان اینکه طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیکی بود، ادامه داد: اکنون اکثر زیرساختهای دولت الکترونیکی آماده است.

وزیر ارتباطات این سوال را مطرح کرد که چرا دستگاههایی که باید در برخورد با فساد پیش قدم باشند در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی کنند.

منبع: خبرگزاری مهر