طراحی سایت خبری ویژه خبرگزاری و پایگاه های خبری

ایده پردازان نظری مجری راه اندازی سایت های خبری و پایگاه های خبری با تمامی متد های روز دنیا می باشد.

امتیازات:

گردش خبر

تحریریه خبر

سرویس عکس

سرویس فیلم

شهروند خبرنگار و…

نمونه سایت های خبری : همسو نیوز ، شباب

جهت کسب اطلاعات بیشتر  با ما تماس بگیرید