شرایط جدید راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، در جلسه شماره ۲۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و نیز بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به تصویب رسید.

در این راستا شرایط تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در ۱۰ ماده و ۲ تبصره تصویب شد که از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا خواهد بود.


مدت اعتبار این مجوز ۵ سال درنظر گرفته شده که با درخواست دارنده پروانه و در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دوره‏ های ۵ ساله قابل تمدید است.


خدمات موضوع این پروانه، خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏های خدمات‏ دهنده با تشخیص و اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین شده است.


درهمین حال ارائه خدمات مربوط به دارندگان پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ( اپراتورهای مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی) و اشخاص خارج از موضوع بند پ ماده ۱ در چارچوب توافق طرفین و با موافقت رگولاتوری بلامانع اعلام شده است.


طبق ماده ۶ این مصوبه، رگولاتوری ملزم شده که آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به صدور مجوز را در کمیته ای متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و واحدهای ذیربط درون سازمانی و با دعوت از نمایندگان و فعالان این بخش بررسی و تایید کند که پس از امضاء ریاست رگولاتوری، ابلاغ شود.


این دستورالعمل شامل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه ارائه این خدمات، وظایف و تعهدات آنها، ضوابط اخذ پروانه، تمدید، انتقال، تعلیق، لغو پروانه و تغییر مکان دفتر، شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات دفاتر و نیز نظارت و ارزیابی عملکرد و ضوابط رتبه بندی دفاتر می شود.


از سوی دیگر، نحوه بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در انجمن های کارفرمایی استانی (موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) در امور اجرایی و نظارتی مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت، در این آیین نامه مشخص می شود. 


طبق ماده ۴ این مصوبه، جداول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان باید به پیشنهاد رگولاتوری یا دستگاه خدمات‏ دهنده مرتبط، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و تعرفه خدمات دستگاههای خدمات دهنده توسط مراجع ذیربط، تعیین و جهت اجرا به رگولاتوری اعلام می شود.


از سوی دیگر دارنده پروانه ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید با رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه های قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، تمامی تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمامی موارد نیاز مراجع مذکور که به دارنده پروانه ابلاغ می‏ شود، بدون هیچ ادعایی توسط دارنده پروانه لازم الاجرا است.


در این راستا میزان جریمه نقض تعهدات دریافت کننده مجوز ارائه این خدمات نیز در جدول زیر اعلام شده است.
منبع: خبرگزاری مهر