شبکه نوآوری در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری از پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کرد.

وی با بیان اینکه شبکه نوآوری در کشور در راستای افزایش تبادل اطلاعات علمی، راه اندازی می شود، اظهار داشت: با وجود اقتصاد نفتی ، فرهنگ نادرستی در کشور شکل گرفته که باید تلاش کنیم این تفکر اصلاح شود.


معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه از پژوهش و تولید دولتی محصول مناسبی به دست نمی آید ، خاطرنشان کرد : پژوهش ، نوآوری و خلاقیت در بخش خصوصی با انگیزه انجام شده و نتیجه می دهد و باید بخش دولتی، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی آماده کند.


وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما در کشور آموزش است، افزود: باید طوری برنامه ریزی شود که ما به طور مستمر در حال آموزش و یادگیری باشیم و اگر بتوانیم این الگو را در کشور پیاده سازی کنیم، می توانیم به موفقیت دست یابیم.


ستاری با تاکید بر ضرورت توسعه ICT در کشور و با بیان اینکه توسعه این تکنولوژی بسیاری از رانت ها و فسادها را از بین می برد، به نمونه هایی از هوشمندسازی در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در برابر توسعه ICT مخالفت هایی وجود دارد اما توسعه این تکنولوژی فواید بسیاری برای کشور دارد و باید به طور جدی پیگیری شود.

منبع: خبرگزاری مهر