شارژر موبایل تپنده ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، Grow Cable یک کابل عجیب مخصوص تلفن های هوشمند است که هنگام شارژ می تپد. سازنده این کابل در حقیقت آن را باتوجه به افزایش  وابستگی کاربران به موبایل هایشان ساخته است.

منبع: خبرگزاری مهر