سود هر سهم مخابرات ۳۳/۳ تومان تعیین شد

[ad_1]

سود هر سهم شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۳/۳ تومان تعیین شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی شرکت مخابرات ایران امروز برگزار شد. در این جلسه که هرساله با حضور سهامداران عمده و جزء برگزار می‌شود، میزان سود هر سهم شرکت مخابرات ایران تعیین شد و به تصویب سهامداران این شرکت رسید.

دستور جلسه این مجمع شامل شنیدن گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، شنیدن گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و سود تقسیمی، انتخاب بازرس (حسابرس) اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه مربوطه، تعیین حق جلسه و پاداش اعضای هیئت مدیره، تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی بود.

در جلسه‌ی مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران پس از ارائه‌ی گزارش‌های حسابرسی و تصویب صورت مالی این شرکت، وضعیت سود هر سهم شرکت مخابرات ایران با موافقت سهامداران این شرکت به تصویب رسید.

بر این اساس، برای هر سهم شرکت مخابرات در سال ۱۳۹۵ سودی معادل ۳۳/۳ تومان تصویب شد تا این مبلغ بین تمام سهامداران تقسیم شود.

سود ۳۳/۳ تومانی سهام شرکت مخابرات ایران از مرداد امسال به سهام‌داران پرداخت خواهد شد.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، برای سال مالی ۹۵ همانند سال مالی ۹۴ پاداش دریافت خواهند کرد.

[ad_2]

منبع :زومیت