سه پژوهشکده و ۹ گروه پژوهشی ایرانداک تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی، ضمن موافقت با تغییر نام پژوهشکده «جامعه، علوم و فناوری اطلاعات» به پژوهشکده «جامعه و اطلاعات» با گروه‌های پژوهشکده‌های «فناوری اطلاعات»، «علوم اطلاعات» و «جامعه و اطلاعات» موافقت قطعی به‌عمل آورد.

براین اساس پژوهشکده فناوری اطلاعات در گروه‌های پژوهشی «مدیریت فناوری اطلاعات»، «سیستم‌های اطلاعاتی» و «کسب و کار الکترونیک» و پژوهشکده علوم اطلاعات شامل گروه‌های پژوهشی «اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی»، «زبان‌شناسی رایانشی» و «علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات» به تصویب رسیدند.


در همین حال پژوهشکده جامعه و اطلاعات نیز شامل گروه‌های پژوهشی «سیاست اطلاعات»، «اخلاق و حقوق اطلاعات» و «مطالعات اجتماعی اطلاعات» است.

منبع: خبرگزاری مهر